SODB 2021

 14.01.2021

Sčítanie obyvateľov 15.2.2021 - 31.3.2021

Népszámlálás 2021.02.15. - 2021.03.31.

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt.

Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.

Viac informácií na : https://www.scitanie.sk/

Link na najčastejšie otázky k SODB 2021

https://www.scitanie.sk/mohlo-by-vas-zaujimat/spytali-ste-sa-nas-faq

Letáky a plagáty:

SODB_Inzercia_A4.pdf (70.31 kB)

SODB_DL_Letak.pdf (79.39 kB)

https://www.scitanie.sk/storage/app/media/dokumenty/SODB_Plagat_A4.pdf

Link s informatívnym videom na webstránku obce :

http://Link s informatívnym videom na webstránku obce

alternatívne : https://www.youtube.com/watch?v=PyKVMTuGRUohttps3A%2F2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DPyKVMTuGRUo

Otázky a odpovede k SODB : h

tps://www.youtube.com/watch?v=f_lZpXRYt8Y&list=PLXeMdWzNwnwSXHGSCqVc_IK71eEcSxpuH&index=1

https://www.youtube.com/watch?v=JCEjhHZDh-o&list=PLXeMdWzNwnwSXHGSCqVc_IK71eEcSxpuH&index=2&t=9s


Zoznam aktualít :