Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 26)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
0124 Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v obci Bodíky Odb.: Obec Bodíky
Dod.: GSP - STAV, s. r. o.
442 719.35 €
160124 Poskytovanie služieb v rámci schváleného projektu Odb.: Obec Bodíky
Dod.: Regis s. r. o.
0 €
230559 08U02 Poskytnutie dotácie Odb.: Obec Bodíky
Dod.: Environmentálny fond
362 600 €
21122023 Bežný účet Odb.: Obec Bodíky
Dod.: Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s.
0 €
23-120-02129 Poskytnutie dotácie Odb.: Obec Bodíky
Dod.: Fond na podporu kultúry národnostných menšín
0 €
241123 Spracovanie externého projektu (WIFI pre Teba) Odb.: Obec Bodíky
Dod.: PROGRANT, s. r. o.
0 €
231124 Úprava vzjomných práv a povinností pri zabezpečení zberu, prepravy a zneškodnenia KO Odb.: Obec Bodíky
Dod.: GULÁZSI s.r.o.
0 €
3112023 Audit účtovnej závierky Odb.: Obec Bodíky
Dod.: N.M. - Audit, spol. s r.o.
0 €
Dodatok 2 Dátum zmluvy Odb.: Obec Bodíky
Dod.: Ing. arch. Janka Privalincová
0 €
Dodatok 11102023 Cena zmluvy Odb.: Obec Bodíky
Dod.: Ing. arch. Janka Privalincová
0 €
Dodatok k Rámcovej zmluve č. 8/2002 Zmeny a doplnenie zmluvy Odb.: Obec Bodíky
Dod.: GULÁZSI s.r.o.
0 €
30/CKF/2023 Poskytnutie finančných prostriedkov Odb.: Obec Bodíky
Dod.: Trnavský samosprávny kraj
2 800 €
Zmluva č. 2023/OBC/P/F/DS/0523 Poskytnutie grantu prijímateľovi Odb.: Obec Bodíky
Dod.: Trnavský samosprávny kraj
10 000 €
IROP - Z302091DBI9-91-108 Poskytnutie NFP Odb.: Obec Bodíky
Dod.: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
15 600 €
MC09082023-001 Webhosting Odb.: Obec Bodíky
Dod.: webex.digital s.r.o.
0 €
2023/OBC/R/K/DS/0006 Poskytnutie dotácie Odb.: Obec Bodíky
Dod.: Trnavský samosprávny kraj
0 €
Dodatok č. 13 Zmeny a doplnenie zmluvy - Zmluva o zriadení SSÚ zo dňa 22.12.2009 Odb.: Obec Bodíky
Dod.: Spoločný stavebný úrad Dunajská Streda
0 €
3230048 Poskytnutie dotácie Odb.: Obec Bodíky
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3 000 €
05/2023 Prenájom pozemku Odb.: Tomáš Nagy-SHR
Dod.: Obec Bodíky
0 €
230320 Prenájom pozemku Odb.: Štefan S
Dod.: Obec Bodíky
0 €
Generované portálom Uradne.sk