Obecné zastupiteľstvo

  • Anita Antalicsová Mgr.
  • Alžbeta Dobsa
  • Ladislav Nagy
  • Ádám Soós
  • Attila Világi MVDr.