Kontakty

Toto webové sídlo www.bodiky.sk spravuje Obec Bodíky je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Bodíky

Adresa:
Obecný úrad Bodíky
Bodíky 174
930 31 Vojka nad Dunajom

IČO: 00513296

Samosprávny kraj: Trnavský
Okres: Dunajská Streda
Región: Dunajskostredský
Počet obyvateľov: 271
Rozloha: 2476 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1272

Všeobecné informácie: obecbodiky@zoznam.sk, obecbodiky@gmail.com
Starosta: obecbodiky@gmail.com

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 31 55 46 101, +421 904 367 805

Kompetencie:
Obec Bodíky je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Bodíky je zriadený na Miestnom úrade vXXXXXXXX 

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

Ostrovského 2
040 01 Košice

info@webex.sk