Zástupca starostu

Zástupca starostu: Augustín Molnár